A társaság története

Társaságunk 1992-ben alakult 22 fő alapító taggal a Cserkeszőlő és vidéke vadásztársaság három részre szakadása során. Alakuláskor területünk nettó 5100 ha volt, mely az azóta bekövetkezett kétszeri területalakítások során 4900 ha csökkent. Jellegzetesen alföldi nagyüzemi mezőgazdasági művelésű terület és egy meglehetősen nagy Tisza ártéri időszakos elöntésű terület közepes apróvad állománnyal és jó őzállománnyal, valamint váltó vadként előforduló vaddisznóval, melynek létszáma emelkedik az árterek nagyarányú erdősítése során. A területen jelenleg 11 a taglétszám, akik élvezik az őz bérvadászatából és a nagymértékű vadföld gazdálkodásból meglevő anyagi biztonságot. Bérvadászat jelenleg a területen csak az őzre korlátozódik, mely terítékre 2008-2009 szezonban 29db bak és 67 db tar vad volt. Az apróvad vadászatok során a tagság 307 db fácán kakast és 116 db mezei nyulat zsákmányolt.